Geautomatiseerd Testen

Voor betrouwbare resultaten is het essentieel dat testscenario's herhaaldelijk met dezelfde kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Met geautomatiseerd testen bespaart u veel tijd en behaalt u een hoger rendement uit uw processen. Onze kracht ligt in het definieren van randvoorwaarden om een toekomstig vertrekpunt te bepalen.

Wanneer u een goede, gestructureerde en geautomatiseerde testproces heeft dan zal het ervoor zorgen dat het testen zelf sneller en nauwkeuriger zal verlopen. Met behulp van testautomatisering kunt u al flink wat bezuinigen op onder andere regressietesten. Flex2Flex Testing Professionals kan u helpen bij het opstellen, inrichten en in gebruikname van een geautomatiseerd testproces, voor desktop, web en mobiele applicaties.